Meny

Skogsgläntans kösystem

Vi hanterar vårt eget kösystem och vår administration med föräldraavgifter. Vi tillämpar samma maxtaxa som Filipstads kommun. Vill ni ställa ert barn i vår kö så kan ni antingen mejla oss via vår hemsida eller fylla i vår köblankett.