Meny

Om oss

Vi är en enskild förskola i Filipstads kommun som startade vår verksamhet i april 2010. Verksamheten består av 2 avdelningar indelade på 12 barn 1-3 år och 15 barn 3-5 år.
Vi har fina nyrenoverade lokaler och rummen är öppna och ljusa med stora lekytor. Gården ute är välplanerad med stora grönytor och barnen har en ”egen skog” som på sommaren är insynsskyddad och ett mycket populärt lekområde. Det finns gungor, sandlåda, lekstuga, gungbräda, vippgunga och en stor piratbåt på gården. Vi strävar hela tiden efter att göra vår inne och utemiljö så attraktiv och lekvänlig som möjligt. Vi arbetar ständigt med barns lärande och utgår alltid från Lpfö98/10.

Våra ledord är trygghet, glädje och kvalitet.

Trygghet: Barn och föräldrar ska känna sig trygga med oss

Glädje: Hos oss ska man känna glädje

Kvalitet: Vi ser ditt barn och arbetar aktivt med varje barns utveckling och lärande. Vi möter varje barn på deras nivå så att barnet kan utvecklas på bästa sätt utifrån just sina förutsättningar. Arbetet med trygghet och trivsel ingår i det systematiska kvalitetsarbetet, och återfinns bland annat i planen mot diskriminering och kränkande behandling. Arbetet följs även upp och utvärderas via den årliga kvalitetsrapporten som görs på förskolan.