Meny

Läroplan

Vi arbetar efter Läroplan för förskolan Lpfö98/10. Förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande i en verksamhet som är trygg, rolig och lärorik. Vår verksamhetsidé utgår från läroplan för förskolan Lpfö98/10. I Läroplanen finns förskolans uppdrag, värdegrund mål och riktlinjer. Vi har en pedagogisk verksamhet där omsorg lek och lärande bildar en helhet. Vi vill att barnen ska möta en trygg miljö som utmanar och lockar till lek och forskande. Vi vill att barnen ska minnas sin tid hos oss på förskolan som rolig och lärorik. Förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande.

Pluttra

För delaktighet och samverkan mellan förskola och hem erbjuder vi på Skogsgläntan det digitala dokumentationsverktyget Pluttra. Pluttra är en kommunikations- och dokumentationsplattform för förskolan som ger dig som förälder möjlighet att följa verksamheten genom t.ex. text, bild och video. Genom personlig inloggning kan ni som föräldrar via webb, smartphone eller surfplatta följa era barns aktiviteter och lärande på vår förskola.

Pluttra består av två delar:
1. En gemensam del med information via meddelanden och blogg där ni ges möjlighet att följa vad som pågår i verksamheten på vår förskola.

2. En individuell del i form av digital portfolio med dokumentation som enbart är kopplad till ditt/dina barn och endast kan ses av dig som vårdnadshavare.